Slovenské mliečne výrobky sú kvalitné
Kampaň 'Za slovenské mliečne výrobky' realizujú Slovenský mliekarenský zväz
a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka z financií Mliečneho fondu.
Zoznam nákupcov mlieka
Slovenský mliekarenský zväz Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Rajo Levické mliekarne Euromilk Milsy Agrotami Milk Agro (SABI) Koliba Hriňová Humenská mliekareň Senoble Oravamilk Farma Majcichov Agrospol Kysuce Mliekareň Selce Liptovská mliekareň Gemermilk Syráreň Bel Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina Syráreň Havran Kľuknavská mliekareň Bryndziareň Turčianske Teplice